۷مرداد, ۱۳۹۴

ترمیم مناسب جهت دندان های روت کانال شده

توسط: | تگ:

مورد مهم دیگر در روت کانال ترمیم تاج دندانها می باشد. دندانی که پالپ آن درگیر می شود، معمولاً دارای پوسیدگی وسیع بوده که مقدار زیادی از مینا و عاج را از بین برده است و گاهی دندانپزشک ناچار می گردد
ادامه مطلب

۷مرداد, ۱۳۹۴

ارزیابی پر کردگی های قبلی

توسط: | تگ:

برای درمان دندانهای پوسیده شده بر اساس شدت پوسیدگی و نوع دندان از مواد مختلفی استفاده می شود. اگر این مواد بدرستی و در مورد مناسب بکار برده شوند و مراقبت صحیحی در داخل دهان از آنها بعمل آید، به دلیل اینکه هیچکدام خصوصیاتی کاملاً مشابه بافت دندان طبیعی نداشته و دارای نواقصی هستند،
ادامه مطلب

۷مرداد, ۱۳۹۴

کامپوزیت

توسط: | تگ:

بالاخره کدام ماده جهت پر کردن دندانها مناسبتر است، مواد سیاه (آمالگام) یا سفید ( کامپوزیت)؟شاید این سوال خیلی از افراد باشد که هنوز جواب مشخصی برای آن نیافته اند. آملگام ها (موادنقره ای یا سیاه رنگ) سالهاست که در دندانپزشکی کاربرد دارند و هنوز هم محبوب هستند.
ادامه مطلب