مکیدن انگشت

توسط: | تگ: | دیدگاه: ۰ | مرداد ۷ام, ۱۳۹۴

عمل مکیدن کاملاً در مورد نوزادان وکودکان طبیعی می باشد و برای آنها ایجاد امنیت و اطمینان می کند و راهی است برای ایجاد ارتباط کودک همراه با فراگیری با جهان پیرامون خود و در واقع نوزادان قبل از اینکه بدنیا بیاینداین عمل را در کیسه جنینی تجربه می کنند.

بیشتر کودکان مکیدن انگشت و پستانک و دیگراشیاء را خود بخود در سنین ۲تا ۴ سالگی ترک می کنند و همین باعث می شود که دندانها و فکین دچار آسیب نشوند ولی بعضی از آنها این عادات را بمدت طولانی تکرار کرده که ممکن است باعث بی نظمی در قوسهای دندانی شده و ً دندانهای جلو بیرون زده شوند.

برخی از کودکان خودبخود این عادات را کنار می نهند ولی برخی از آنان نیاز به کمک والدین و یا دندانپزشک اطفال دارند. وقتی کودک شما از نظر سنی، آماده فهم و درک اثرات ناشی از عادات مکیدن گردید دندانپزشک شما با روشن کردن موضوع و بیان اینکه چه اتفاقی ممکن است برای دندانها بیفتد، فرزند شما را می تواند ترغیب نماید که این عادات را ترک کند. این توصیه ها همراه با پشتیبانی و تقویت و تشویق از سوی والدین بیشتر موثر بوده و اگر کارآیی داشت دندانپزشک از وسایلی استفاده می کند که مؤثر واقع شود.

 

 

Habit Breaker
یا عادت شکن یکی از وسایلی میباشد که ممکن توسط دندانپزشکتان برای این افراد طراحی شود.
به یاد داشته باشید مکیدن انگشت شست و پستانک دارای اثراتی مشابه برروی دندانها می باشند.

پیغام خورد را درج کنید.