جرمهای دندان و تولد نوزاد نارس

توسط: | تگ: | دیدگاه: ۰ | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴

جرمهای دندانی را جدی بگیرید

 تحقیقاتی که قبلاً در مورد عوارض بیماریهای دهان انجام گرفته بیانگر این واقعیت است که بیماریهای لثه در زنان باردار با ایجاد فاکتورهایی، باعث کاهش وزن هنگام تولد نوزادان و همچنین وقوع زایمانهای زودرس و تولد نوزادانی نارس می گردند.در تحقیقی که به تازگی در این زمینه انجام یافته، مشخص گردید علاوه بر بیماری های لثه، باکتریهای موجود در پلاکهای دندانی و جرم دندان نیز می توانند چنین عوارض وخیمی را دربر داشته باشند.

جهت بررسی تاثیر باکتریهای موجود در پلاک دندانی، از بزاق دهان٢٩٧ زن باردار، در سه ماهه سوم بارداری، نمونه گیری بعمل ﺁمد. از بین باکتریهای مورد بررسی نقش دو باکتری از همه محسوس تر جلوه نمود:

 باکتری Actinomyces naeslundii Genospecies2 (A. naeslundii gsp2) که باعث کاهش وزن نوزاد و زایمان زودرس می گردد و باکتری Lactobacillus casei (L. casei) که باعث افزایش وزن هنگام تولد نوزاد می شود. باکتری A. naeslundii gsp2 و همچنین فراورده هایی که بدن بر علیه این باکتری تولید می کند، می توانند از طریق جریان خون به رحم و بند ناف رسیده و تاثیرات خود را بر روی مراحل زایمان و رشد جنین اعمال نمایند. در مورد تأثیر باکتری L. casei نیزمی توان گفت، این باکتری با ترشح نوعی ماده اسیدی باعث می شود PH محیط کانال زایمان به کمتر از ۵ ⁄ ۴ برسد. این PH باعث جلوگیری از رشد باکتریهایی می شود که در ایجاد حالت bacterial vaginosis نقش دارند. ایجاد شدن حالت bacterial vaginosis در وقوع زایمانهای زودرس نقش مهمی را ایفا می کند.

 نتایج تحقیق نشان دادند به ازا هر واحد افزایش در سطح باکتری A. naeslundii gsp2 ، کاهش ۶٠ گرم در وزن نوزاد و ۱٧ ⁄ ٠ هفته کاهش زمان بارداری رخ خواهد داد. همچنین به ازاء هر واحد افزایش در سطح باکتری L. Casei ، ۴۲ گرم افزایش وزن نوزاد و ۱۳ ⁄۰ هفته افزایش زمان بارداری خواهیم داشت.

 نتایج این تحقیق بر لزوم رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان در زنان باردار تاکید می نماید.همچنین می توان باکتریهای پلاک دندانی را، بعنوان یک ریسک فاکتور برای کاهش وزن نوزاد وزایمانهای زودرس در نظر گرفت.

بر این اساس برای داشتن نوزادی سالمتر توجه ویژه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

  * قبل از تصمیم به بارداری حتماً در مورد وضعیت دندانها و لثه خود با دندانپزشکتان مشورت نمائید.

 * در طول دوران بارداری هر سه ماه یکبار، وضعیت دندانها و بخصوص لثه خود را مورد بازبینی قرار داده و درمانهای پیشنهادی را بطور کامل انجام دهید.

 * تا حد امکان از گرفتن رادیوگرافی دندانی خودداری کنید. در صورت ضرورت حتماً از تجهیزات حفاظتی مربوطه استفاده نمائید. اشعه حاصل از رادیوگرافی های دندانی در کاهش وزن هنگام تولد نوزاد نقش مهمی دارند.

 * هرگونه درد – سوزش و یا خونریزی از لثه ها را فوراً به دندانپزشکتان اطلاع دهید.

 * به وضعیت بهداشت دهان بخصوص استفاده صحیح از نخ دندان و مسواک توجه ویژه ای داشته باشید.

 این مقاله در هفته نامه ویژه گروه پزشکی (پزشکی امروز) به چاپ رسیده است.

پیغام خورد را درج کنید.