اثر چای بر بوی بد دهان

توسط: | تگ: | دیدگاه: ۰ | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴

یک فنجان چای گرم علاوه بر ایجاد حس تازگی در دهان میتواند با باکتریهای مولد بوی بد دهان وپوسیدگی دندانها مقابله کند.در تحقیق انجام شده در این زمینه، عصاره استخراج شده ازچای سبز در مجاورت چندین نوع باکتری از قبیل عامل مولد گلو درد استرپتوکوکی وباکتریهای مولد پوسیدگی دندان قرار داده شد.در اثر این مجاورت، عصاره چای با متوقف کردن رشد باکتریها باعث از بین رفتن ﺁنها گردید. این تحقیق ، پیشنهاد نمود که عصاره چای سبز به خمیر دندانها و
دهانشویه ها اضافه گردد. درحالت عادی بعلت وجود باکتریهای دهان، اثر خمیردندان و دهانشویه ها بر روی ویروسهای دهان ناچیز است. عصاره چای سبز با محدود کردن رشد باکتریها، باعث اثر پذیری بیشتر این مواد بر روی ویروسهای دهان میشود.
همچنین هنگامی که عصاره چای سیاه با باکتریهای مولد بوی بد دهان مجاور گردید، این عصاره توانست رشد باکتریها و محصولات تولید شده توسط ﺁنها را تا ۳۰ درصد در مقایسه با گروه شاهد کاهش دهد.
نتایج همچنین نشان داد که عصاره چای سیاه میتوانداز تشکیل پلاک میکروبی در دهان جلوگیری کرده وباعث تخریب اسیدهای ایجاد کننده پوسیدگی در دندانها شود.
 این مقاله در هفته نامه ویژه گروه پزشکی (پزشکی امروز) به چاپ رسیده است.

پیغام خورد را درج کنید.