ارزیابی پر کردگی های قبلی

توسط: | تگ: | دیدگاه: ۰ | مرداد ۷ام, ۱۳۹۴

برای درمان دندانهای پوسیده شده بر اساس شدت پوسیدگی و نوع دندان از مواد مختلفی استفاده می شود. اگر این مواد بدرستی و در مورد مناسب بکار برده شوند و مراقبت صحیحی در داخل دهان از آنها بعمل آید، به دلیل اینکه هیچکدام خصوصیاتی کاملاً مشابه بافت دندان طبیعی نداشته و دارای نواقصی هستند، ممکن است بمرور زمان دچار مشکلاتی شوند و باید در فواصل زمانی مشخصی مورد ارزیابی قرار گیرند.

 یک پر کردگی مطلوب، ممکن است سالها دوام داشته و اصلاً نیازی به تعویض نداشته باشد. بااینحال پرکردگی ها دائماً در معرض فشارهای بسیار قوی ناشی از جویدن غذا قرار دارند، همچنین استرس های شدیدی از طریق عادتهای مضری از قبیل grinding و clenching (فشار دادن و سائیدن غیر ارادی دندانها بر روی هم) بر آنها وارد می شود. این نیروها باعث فرسودگی پرکردگی ها شده و ممکن است باعث ترک، شکستگی و یا پریدگی در لب های آنان گردد.این شرایط موجب می شود منافذ بسیار ریزی بین پر کردگی و سطح دندان ایجاد گردد. با ورود باکتریها و باقیمانده ذرات غذایی به این منافذ، پوسیدگی های جدی در لبه ها و زیر پر کردگی ایجاد گشته و روند تخریب بافت دندان آغاز می گردد. این تغییرات در زیر پرکردگی ها انجام شده و قابل مشاهده مستقیم نیستند، تا اینکه پیشرفت کرده و باعث درگیر شدن عصب دندان و درد می گردند.
عدم رعایت بهداشت مطلوب دهان، رژیم غذایی نامناسب، تحلیل لثه و بیماریهای مرتبط با آن، و کاهش میزان بزاق دهان از جمله مواردی هستند که باعث تسریع روند پوسیدگی در زیر پرکردگی ها می شوند . پوسیدگی های عود یافته اگر سریعاً درمان نشوند، به سرعت به قسمتهای حساس دندان رسیده و در اینصورت برای کنترل آنها باید درمانهای گسترده ای را انجام داد.
مراجعات دوره ای و مرتب جهت بررسی وضعیت دندانها بسیار با اهمیت هستند چرا که اغلب مشکلات مربوط به دندان در مراحل اولیه ایجاد، قابل تشخیص و پیشگیری یا درمان خواهند بود. در طی یک معاینه دقیق، دنداپزشکتان می تواند تشخیص دهد آیا پرکردگی های قبلی دندانهایتان سالم بوده و یا دچار شکست و فرسودگی شده و باید تعویض شوند. منتظر نمایند تا پرکردگی ها در اثر شکستگی از دندان خارج شوند و یا درد شما را مجبور به مراجعه نمایند. در این شرایط درمان پیچیده تر و پر هزینه تر خواهد بود.
آیا از سالم بودن پرکردگی های قبلی دندانهایتان مطمئنید؟

پیغام خورد را درج کنید.