ترمیم مناسب جهت دندان های روت کانال شده

توسط: | تگ: | دیدگاه: ۰ | مرداد ۷ام, ۱۳۹۴

مورد مهم دیگر در روت کانال ترمیم تاج دندانها می باشد. دندانی که پالپ آن درگیر می شود، معمولاً دارای پوسیدگی وسیع بوده که مقدار زیادی از مینا و عاج را از بین برده است و گاهی دندانپزشک ناچار می گردد که مقداری از نسج سالم دندان را نیز برای دسترسی به پالپ بتراشد که مجموعه این عوامل بعلاوه خشک شدن دندان بر اثر از دست دادن تغذیه داخلی سبب میگرددکه دندان ضعیف و شکننده گردد. اگر ساختمان تاج درحد قابل قبولی وجود داشته باشد در دندانهای قدامی باکامپوزیت و در دندادنهای خلقی با امالگام مرغوب ترمیم می شوند. در دندانهای خلفی با آمالگام، بهتر است از روکش های چینی نیز استفاده شود. اگر تاج داندانها یی که درمان ریشه شده اند بشدت تخریب شده باشد دو روش برای ترمیم آنها وجود دارد. روش اول استفاده از آمالگام بعنوان ماده ترمیمی و بعد از آن استفاده از روکش فلزی و چینی (PFM) بر روی دندانهاست. روش دوم استفاده از مواد کامپوزیت (هم رنگ) که مخصوص دندانهای خلفی بوده و استحکام مناسبی به دندان می دهد.

مواد کامپوزیت این خاصیت را دارند که به ساختمان دندانها بچسبند و استحکام دندانها را افزایش دهند و آنها را در برابر شکستن مقاوم نمایند . اما آمالگام ها فقط خودشان استحکام دارند و تاثیری درمقاومت دندانها نخواهند داشت . البته اگر دندانها ی روت کانال شده را با کامپوزیت ترمیم نماییم، بازهم گذاشتن روکش توصیه می شود

اما مطمئن هستیم اگر گذاشتن روکش به تاخیر بیفتد دندان استحکام قابل قبولی در برابر نیروی های جویدنی خواهد داشت.

پیغام خورد را درج کنید.